Sign up to the Food Skills Cymru newsletter to find out how we can support your food and drink processing and manufacturing business, ensuring your employees have the right skills and training for your business needs and for the wider industry.

Please fill in the boxes below:


Cofrestrwch i gylchlythyr Sgiliau Bwyd Cymru i ddarganfod sut y gallwn gefnogi eich busnes prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod, gan sicrhau bod gan eith gweithwyr y sgiliau a'r hyfforddiant cywir ar gyfer eich anghenion busnes ac ar gyfer y diwydiant ehangach.

Llenwch y blychau isod:

 
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp