Diolch am danysgrifio i gylchlythyr y Gorlan. Dyma'r ffordd orau i glywed y newyddion diweddara am waith y Gorlan.
***
Thank you for subscribing to Y Gorlan's newsletter. This is the best way to hear the latest news about Y Gorlan's work.
* indicates required

Bydd y Gorlan yn defnyddio’r wybodaeth yr ydych yn ei ddarparu yn y ffurflen hon i gysylltu â chi gyda newyddion a marchnata. Wrth dicio’r blychau isod yr ydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno fod y Gorlan yn cadw a phrosesu eich data personol gan ddilyn y canllaw isod ac er mwyn y pwrpasau canlynol: *** GEM UK will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. By ticking the boxes below, you are confirming that you are consenting to Greater Europe Mission UK holding and processing your personal data by the following methods and for the following purposes:

Email Marketing Powered by Mailchimp