Bro360

Llenwch y ffurflen fach hon i gael y newyddion diweddara' gan Bro360.

Trwy lofnodi’r ffurflen hon rydych yn datgan eich bod: yn rhoi caniatâd i Bro360 cadw eich manylion cyswllt mewn cronfa ddata; yn deall bod gennych chi'r hawl i gael copi o’r wybodaeth a gedwir gan Bro360; yn rhoi caniatâd i Bro360 rannu gwybodaeth am y prosiect gyda chi; yn rhoi caniatâd i Bro360 rannu eich manylion cyswllt â phartneriaid y prosiect (mae hyn yn cynnwys rhannu gyda Wavehill a’i bartneriaid (h.y. gwerthuswyr y prosiect) a all gysylltu â chi i ofyn am adborth am y prosiect).
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp